מתקני חניה טמונים

Max2/3 - מכפיל/משלש חניה טמון (סמוי)

מכפיל חניה סמוי, המאפשר חניית רכב אחד או שני רכבים מתחת לפני הקרקע, המתקן מוסתר בשלמותו בפיר התת קרקעי  ומאפשר נסיעה על גבי המתקן, לצורך מעבר או גישה למקומות חניה אחרים. 
ניתן לחפות את המשטח העליון כך שישתלב בפיתוח הסביבה.
יתרונות:
 • כאשר המתקן סגור, אין עמודים או אלמנטים בולטים.
 • מתאים במיוחד לדרכי גישה, חצרות (בין גבול בניין לגבול מגרש), או מבנים לשימור.
 • מאפשר נסיעה חופשית על גבי המתקן בכל הכיוונים.
 • הרכב החונה במתקן מוגן ונחשף רק כאשר המתקן מורם לצורך הוצאת הרכב.
 • מגוון חיפויים אפשריים – אבני אקרשטיין, דשא סינטטי, דק, משטחי גומי דמויי אבן.
מאפיינים:
 • אחת/שתיים קומות חניה תת קרקעית.
 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית.
 • מפתח החניה הבטיחותי, מונע את עזיבת המתקן כאשר הוא אינו סגור במלואו.
 • ניתן לחנות על המשטח העליון, כאשר המתקן ממוקם בקצה המסלול.

Max2/3 Duo - מכפיל/משלש חניה טמון (סמוי) עם במה כפולה

מכפיל/משלש חניה סמוי בעל במה כפולה, המאפשר חניית 2 או 4 רכבים (במקביל) מתחת לפני הקרקע, המתקן מוסתר בשלמותו בפיר התת קרקעי ומאפשר נסיעה על גבי המתקן לצורך מעבר או גישה למקומות חניה אחרים. 
ניתן לחפות את המשטח העליון כך שישתלב בפיתוח הסביבה.
יתרונות:
 • במה כפולה תת קרקעית מאפשרת חניית 2 או 4 רכבים מתחת לקרקע, במקביל.
 • ניתן להשתמש במתקן כחניה רחבה במיוחד לרכב נכה או לצרכים מיוחדים.
 • כאשר המתקן סגור, אין עמודים או אלמנטים בולטים.
 • מתאים במיוחד לדרכי גישה, חצרות (בין גבול בניין לגבול מגרש), או מבנים לשימור.
 • מאפשר נסיעה חופשית על גבי המתקן בכל הכיוונים.
 • הרכבים החונים במתקן מוגנים ונחשפים רק כאשר המתקן מורם לצורך הוצאת רכב.
 • מגוון חיפויים אפשריים – אבני אקרשטיין, דשא סינטטי, דק, משטחי גומי דמויי אבן.
מאפיינים:
 • קומת חניה תת קרקעית אחת/שתי קומות, עם במה כפולה.
 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית.
 • מפתח החניה הבטיחותי, מונע את עזיבת המתקן כאשר הוא אינו סגור במלואו.
 • ניתן לחנות על המשטח העליון, כאשר המתקן ממוקם בקצה המסלול.