מכפילי חניה

MaxFree - מכפיל קונזולי ללא עמודים

מתקן המספק רמת שירות 1 גם ברוחבי בור צרים, מאפשר תמרון קל למקום החניה ופתיחת דלתות ללא מגבלות.
יתרונות:
  • מאפשר גישה נוחה למתקן החניה במקומות בהם יכולת התימרון מוגבלת.
  • תוכנן על בסיס ההנחיות המחמירות של משרד התחבורה לרמות שירות.
  • כולל במות קונזוליות, ללא עמודים בחלקו הקדמי של המתקן.
  • מתאים להתקנה במרתפי חניה, או בחצר בניין בקצה מהלך.
מאפיינים:
  • חניה בלתי תלויה בשתי קומות.
  • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית.
  • מאפשר התקנה במרתפי חניה בעלי תקרה נמוכה.