MaxFree
מתקנים קונזוליים לרמת שירות 1

Max2/3/4
מספר חניות קטן 2-10

מתקנים אוטומטיים
מספר חניות בינוני 2-62

המכפיל תוכנן על בסיס ההנחיות המחמירות של משרד התחבורה והוא כולל במות "קונזוליות" ללא עמודים בחלקו הקדמי של המתקן.

מכפיל/משלש חנייה המיועדים להתקנה בבור, תכנון ייחודי ומתקדם המאפשר התקנה במקומות צרים במיוחד. מתקנים סמויים המאפשרים נסיעה מעל. המתקנים השקטים ביותר בעולם – ייחודי בפרקומט!

הפתרון המושלם לתמ"א 38, מיועד להתקנה בין קו בניין לגבול מגרש, רוחב מתקן 2.5 מטר בלבד!